Innovationer – inom ramen av vad planeten tål

juli 26, 2011 § Lämna en kommentar

Mänskligheten utnyttjar 50 procent mer naturresurser än vad planeten tål. Tropikernas växt- och djurarter har minskat dramatiskt. Med dagens livsstil behövs två jordklot om tjugo år.

Det ekologiska fotavtrycket har fördubblats sedan 1961. Koldioxidutsläppen har ökat elva gånger sedan 1960-talet och står för mer än hälften av det globala ekologiska fotavtrycket. Koldioxidfotavtrycket beräknas utifrån ett globalt konsumtionsperspektiv. Här inkluderas det totala koldioxidutsläpp som drivs fram av konsumtionen inom landet, oavsett om dessa utsläpp sker inom eller utanför landets gränser. Vår konsumtion står för stora delar av koldioxidutsläppen.

Rika länder toppar fotavtrycksligan, för dem gäller det att utveckla smartare konsumtion i syfte att behålla och öka livskvalitén samt hälsa, samtidigt som fotavtrycken minskar. I fattiga länder är fotavtrycken mindre, där kan det finnas behov av att öka fotavtrycken för att få en acceptabel levnadsstandard. Det gäller dock för dessa länder att hitta bättre lösningar än de som västvärlden gjort. Det som förenar den rikare och fattigare delen av världen är behovet av innovationer inom teknik, samhällsplanering och livsstilar som kan göra det möjligt för alla människor att leva ett gott liv. Men det blir inget liv om det inte görs inom ramen av vad planeten tål.

Annons

Var befinner jag mig?

Du bläddrar för närvarande bland inlägg taggade koldioxidutsläppVäxande betraktelser.